Sabtu, 22 Jun 2013

17 SEBAB SYIAH DIHARAMKAN ULAMA SUNNI....SILA SHARE!!!

SEJUMLAH tujuh belas doktrin Syiah yang selalu mereka sembunyikan dari kaum muslimin sebagai sebahagian dari pengamalan doktrin taqiyah (menyembunyikan Syiahnya). Maksudnya mereka di redha Allah sekiranya mereka menyamar sebagai 'Sunni' atau sebagai Jews, atau sesiapa sahaja.

Ketujuh belas doktrin ini terdapat dalam kitab yang dianggap suci oleh kaum Syiah:
1. Dunia dengan seluruh isinya adalah milik para imam Syiah.
Mereka akan memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya dari siapa yang dikehendaki. (Ushulul Kaafi, hal.259, Al-Kulaini, cet. India).

Jelas Doktrin semacam ini bertentangan dengan firman Allah swt QS: Al-A'raf 7: 128:
"Sesungguhnya bumi adalah milik Allah, Dia dikurniakan kepada siapa yang Dia kehendaki".

Kepercayaan Syiah diatas menunjukkan penyetaraan kekuasaan para imam Syiah dengan Allah dan doktrin ini merupakan aqidah syirik. Allah dan imamnya sama taraf bagi mereka.

2. Ali bin Abi Talib yang didakwa sebagai imam Syiah yang pertama dinyatakan sebagai zat yang pertama dan terakhir, yang zahir dan yang batin sebagaimana termaktub dalam surah Al-Hadid, 57: 3 (Rijalul Kash hal. 138).

Doktrin semacam ini jelas merupakan kekafiran Syiah yang berdusta atas nama Khalifah Ali bin Abi Talib. Dengan doktrin semacam ini Syiah menempatkan Ali sebagai Tuhan. Dan hal ini sudah pasti merupakan tipu daya Syiah terhadap kaum muslimin dan kesucian aqidahnya.

3. Para imam Syiah merupakan wajah Allah, mata Allah dan tangan-tangan Allah yang membawa rahmat bagi para hamba Allah. (Ushulul Kaafi, hal. 83). Sebab itu mereka sanggup mencahayakan wajah imam mereka. Inilah 'nur' imam mereka.4. Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib oleh Syiah dikatakan menjadi wakil Allah dalam menentukan syurga dan neraka, memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh oleh manusia sebelumnya, mengetahui yang baik dan yang buruk, mengetahui segala sesuatu secara terperinci yang pernah terjadi dahulu maupun yang ghaib. (Ushulul Kaafi, hal. 84).

5. Keinginan para imam Syiah adalah keinginan Allah juga. (Ushulul Kaafi, hal. 278).

6. Para imam Syiah mengetahui bila datang ajalnya dan mereka sendiri yang menentukan saat kematiannya karena bila imam tidak mengetahui hal-hal semacam itu maka ia tidak berhak menjadi imam. (Ushulul Kaafi, hal. 158).

7. Para imam Syiah mengetahui apapun yang tersembunyi dan dapat mengetahui dan menjawab apa saja bila kita bertanya kepada mereka karena mereka mengetahui hal ghaib sebagaimana yang Allah ketahui (Ushulul Kaafi, hal. 193).

8. Allah itu bersifat bada' yaitu baru mengetahui sesuatu bila sudah terjadi. Akan tetapi para imam Syiah telah mengetahui lebih dahulu hal yang belum terjadi. (Ushulul Kaafi, hal. 40).

Menurut Al-Kulaini (ulama besar ahli hadits Syiah), Bahwa Allah tidak mengetahui bahwa Husein bin Ali akan mati terbunuh. Menurut mereka Tuhan pada mulanya tidak tahu karena itu Tuhan membuat ketetapan baru sesuai dengan kondisi yang ada. Akan tetapi imam Syiah telah mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab itu menurut doktrin Syiah Allah bersifat bada'. (Ushulul Kaafi, hal. 232).

9. Para imam Syiah merupakan gudang ilmu Allah dan juga penerjemah ilmu Allah.
Para imam Syiah bersifat Maksum (Bersih dari kesalahan dan tidak pernah lupa apalagi berbuat Dosa). Allah menyuruh manusia untuk mentaati imam Syiah, tidak boleh mengingkarinya dan mereka menjadi hujjah (Argumentasi Kebenaran) Allah atas langit dan bumi. (Ushulul Kaafi, hal. 165).

10. Para imam Syiah sama dengan Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam.

11. Yang dimaksud para imam Syiah adalah Ali bin Abi Talib, Husein bin Ali, Ali bin Husein, Hassan bin Ali dan Muhammad bin Ali (Ushulul Kaafi, hal. 109)

12. Al-Qur'an yang ada sekarang telah berubah, dikurangi dan ditambah. (Ushulul Kaafi, hal. 670).

Salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang dikurangi dari aslinya yaitu ayat Al-Qur'an An-Nisa': 47, menurut versi Syiah berbunyi: "Ya ayyuhalladziina uutul kitaaba aaminuu bimaa nazzalnaa fie ‘Aliyyin nuuran mubiinan".
(Fashlul Khitab, hal. 180).

13. Menurut Syiah, Al-Qur'an yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad ada 17 ribu ayat, namun yang tersisa sekarang hanya 6660 ayat (Ushulul Kaafi, hal. 671).

14. Mereka Menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Muawiyah, Aisyah, Hafshah, Hindun, dan Ummul Hakam adalah makhluk yang paling jelek di muka bumi, mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Siapa yang tidak memusuhi mereka, maka tidaklah sempurna imannya kepada Allah, Rasul-Nya dan imam-imam Syiah. (Haqqul Yaqin, hal. 519 oleh Muhammad Baqir Al-Majlisi)..

15. Menghalalkan nikah Mut'ah, bahkan menurut doktrin Syiah orang yang melakukan kawin mut'ah 4 kali derajatnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad shallallaahu'alaihi wa sallam. (Tafsir Minhajush Shadiqin, hal. 356, oleh Mullah Fathullah Kassani).

16. Menghalalkan saling tukar-menukar budak perempuan untuk disetubuhi kepada sesama temannya. Kata mereka, imam Jaafar berkata kepada temannya: "Wahai Muhammad, kumpulilah budakku ini sesuka hatimu. Jika engkau sudah tidak suka kembalikan lagi kepadaku."(Al-Istibshar III, hal. 136, oleh Abu Ja'far Muhammad Hasan At-Thusi).

17. Rasulullah dan para sahabat akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Imam Mahdi sebelum hari kiamat akan datang dan dia membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar yang ada didekat kuburan Rasulullah. Setelah dihidupkan maka kedua orang ini akan disalib. (Haqqul Yaqin, hal. 360, oleh Mullah Muhammad Baqir al-Majlisi).

KESIMPULAN

Ketujuh belas doktrin Syiah di atas,jelas menggambarkan kesesatan Syiah ini. Apakah kita masih boleh anggap mereka beraqidah Islam sebagaimana dibawa oleh Rasulullah shallallaahu alaihi wa sallam dan dipegang teguh oleh para sahabat serta kaum Muslimin yang hidup sejak zaman Tabi'in hingga sekarang?

Adakah orang seperti kita masih percaya bahawa Syiah itu adalah sebahagian dari umat Islam?

Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, barang siapa yang tidak MENGKAFIRKAN aqidah Syiah ini, maka dia termasuk Kafir.

Semua kitab tersebut diatas adalah kitab-kitab induk atau rujukan pokok kaum kafir Syiah. Ianya sama taraf dengan kitab-kitab dan hadis Imam Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hambal, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah bagi kaum Muslimin.

Oleh hal yang demikian Syiah berusaha sehebatnya untuk menanamkan kesan ke dalan nurani manusia muslimin agar menganggap Syiah adalah sebahagian dari kaum Muslimin, hanya berbeza dalam beberapa hal yang tidak prinsip/asas, konon seperti mazhab yang 4. Padahal sesungguhnya mereka adalah dusta dan harus ditolak tegas !!!.

Maka dari itu kaum muslimin harus waspada dan berhati-hati terhadap kelompok serta para tokoh agama yang sedang mengusung " AQIDAH SUSYI = SUNNI - SYIAH ".

Mereka itu sebenarnya akan menyesatkan kita agar menjadi KAFIR dengan beralasan dan bersandiwara mengharap BERSATUNYA SUNNI DENGAN SYIAH.

Sunni - Syiah tidak akan mungkin bersatu ,karena mereka [Sunni adalah Muslim sedangkan Syiah adalah Kafir].

Wallaahu A'lam Bi Sawab...


PAKDOE ALLAN

4 comments:

wahyu liansyah berkata...

Ini tulisan propaganda au domba, seikitpun saya tiak mempercayai.....!!!

wahyu liansyah berkata...

Ini tulisan propaganda au domba, seikitpun saya tiak mempercayai.....!!!

untuk anda berkata...

wahyu liansyah mapus gi mu nsk caya ko dok

Tanpa Nama berkata...

Syiah kafir, sesat lagi nenyesat kan.. Tempat ny syiah itu di neraka.. Tunggu lah dulah memenggal kepala kamu wahai kafir syiah..

Next Previous Home
hostgator coupon code